image description

Saavutettavuusseloste 2023:1

Saavutettavuusseloste

Svea Bank AB, filial i Finland (”Svea Bank”) pyrkii takaamaan OmaSvea -verkkosivuston saavutettavuuden, Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1), tason A ja AA osittain. Osittain tarkoittaa, että jotkin sisällön osat, esimerkiksi värikontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuuskriteerejä. Osa sisällöstä ei täysin tue avustavaa teknologiaa, kuten ruudunlukuohjelmia. Palaute tästä arvioinnista on tervetullutta.

Svea Bank on itse arvioinut verkkosivuston saavutettavuuden maaliskuussa 2023. Saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2023 aikana, ellei toisin mainita. Selostetta päivitetään korjauksien valmistuttua. Saavutettavuusseloste on julkaistu maaliskuussa 2023.

Sisältö, joka ei täysin täytä WCAG 2.1:ssä kuvatettuja saavutettavuuskriteerejä

Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan ja parannuksia tehdään jatkuvasti. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat ongelmia, joita ei ole luettelossa, ota yhteyttä meihin. Alla luetellut ominaisuudet ovat verkkosivuston merkittävimpiä osia, jotka eivät ole täysin saavutettavuuskriteerien mukaisia:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

  Muutamat osat tekstivastineista ovat tarpeettomia tai eivät ole tarpeeksi kuvaavia. Koriste elementeissä on tekstivastineita, joka voi hämmentää ruudunlukuohjelmien käyttäjiä. Muutamista kuvista ja elementeistä puuttuu tekstivastineita.

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

  Joidenkin tekstien, kuvakkeiden ja elementtien väri taustaväriä vasten ei täytä vähimmäiskontrastivaatimuksia.

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

  Kun vierailet verkkosivustolla puhelimella, jonka tekstin koko on 200 %, osa tekstistä voi piiloutua, kadota, sijoittaa muiden esineiden taakse tai törmätä toisiinsa.

 • 2.1.1 Näppäimistö

  Verkkosivuston toiminnallisuus ja interaktiiviset elementit ovat pääosin käytettävissä näppäimistön avulla. Sivua selattaessa linkit ovat kuitenkin jossain määrin toistuvia, mikä lisää navigointia. Sivuston ohituslinkki on rikki, koska linkin kohdetta ei ole määritelty.

 • 2.4.1 Ohita lohkot

  Tarjolla on linkki sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla, mutta ohituslinkin kohde puuttuu.

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

  Osa linkkien kuvauksista eivät täysin kuvaa linkin kontekstia. Jotkut vierekkäiset linkit johtavat samaan URL-osoitteeseen, mikä lisää navigointia ja toistoa näppäimistön ja ruudunlukuohjelmien käyttäjille.

 • 2.4.5 Otsikot ja nimilaput

  Osa tekstistä näyttää olevan otsikko tai osion otsikko, mutta se ei ole otsikkoelementti, mikä voi vaikuttaa navigointitoimintoihin.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa sitä verkkosivuston ylläpitäjään antamalla saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteen viestinta@svea.fi. Vastauksessa voi kestää 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta alla olevalle valvontaviranomaiselle.

Valvova viranomainen

Ota ystävällisesti yhteyttä ensisijaisesti yllä mainittuun verkkosivuston ylläpitäjään. Mikäli et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusyksikköön:

saavutettavuus@avi.fi

Vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Tee saavutettavuuskantelu tai pyydä selvitystä